Autorské práva

Články sú 100% vlastníctvom LosHairos.com, resp. jeho autorov. Kopírovanie bez písomného súhlasu autorov je trestné (Autorský zákon – Zákon č. 618/2003, Trestný zákon – Zákon č. 300/2005 Z. z.)

Fotografie a videá sú vlastníctvom ich autorov, t.j. tretích strán. Pri niektorých fotkách je uvedený copyright a názov/meno jeho majiteľa. Pokiaľ sa tu nachádza vaša fotografia a nárokujete si na ňu práva, kontaktujte nás.